Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®

Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2® (versione in eBook)

di AXELOS LIMITED

 
Questo formato è la versione digitale in ebook.
Puoi leggere gli Ebook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici)

87,56

€ 102,96
PROSSIMAMENTE
Prenota

Descrizione

Den oppdaterte 2017-veiledningen, den f°rste siden 2009, legger mye vekt på metodens skaleringsevne og fleksibilitet og hvordan man best kan tilpasse den til et prosjekts spesifikke krav og kompleksitet. Den beste praksisen som PRINCE2-metoden representerer, st°ttes av et opplegg med tre sertifiseringsnivåer: Foundation, Practitioner og Professional. PRINCE2-metoden består av syv temaer, prinsipper og prosesser og utstyrer ut°vere med de ferdighetene og den kunnskapen som trengs for å lede prosjekter i flere ulike milj°er. «Vi h°rer stadig at det eneste som er sikkert her i verden, er at den forandrer seg, og PRINCE2 har utviklet seg for å svare på endringer i forretningspraksis. Samtidig er hovedelementene i PRINCE2 fortsatt de samme. De har rot i arbeidslivets realiteter og er like relevante som f°r. Metodens styrke har sitt opphav i tiår med den beste praksisen innen prosjektledelse fra ulike organisasjoner og bransjer». Peter Hepworth, adm. dir. i AXELOS N°KKELGEVINSTER OPPDATERING • Brukermanualen har et °kt fokus på å tilpasse PRINCE2 til organisasjoners behov og varierte prosjektmilj°. • Brukermanualen har en tydeligere kobling mellom temaene og prinsippene. • «Temaer»-kapitlene har blitt omstrukturert for å vise typiske eksempler på tilpasning. • Brukermanualen gir deg bedre veiledning om den praktiske anvendelsen av metoden med flere eksempler, hint og tips. • Strukturen og formatet har blitt forbedret gjennom hele brukermanualen for å gj°re den mer brukervennlig og lettere å finne frem i. • Den oppdaterte veiledningen og eksamineringen har blitt utviklet gjennom et samar-beidsprosjekt med mer enn 100 medlemmer av det utvidede utviklingsteamet, inkludert yrkesut°vere, instrut°rer og konsulenter. • PRINCE2s velkjente struktur med syv prinsipper, temaer og prosesser er fortsatt den samme.

Acquista Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2® in Epub: dopo aver letto l’ebook Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2® di AXELOS LIMITED ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad acquistare il libro in fretta per poter dire la nostra ed eventualmente smentire quanto commentato da altri, contribuendo ad arricchire più possibile i commenti e dare sempre più spunti di confronto al pubblico online.

Recensioni

Nessuna Recensione presente. Vuoi essere il primo a inserirne una?
Recensioni con x Stelle
Trama
 
Stile scrittura
 
Aspetto estetico
 
Rapporto qualità / prezzo
 
Valutazione complessiva
 

Dettagli

Puoi leggere questo ebook con:

  • DESKTOP
  • TABLET
  • SMARTPHONE
  • EREADER

App Kobo Desktop
Puoi leggere questo eBook sul tuo computer grazie alla nostra applicazione gratuita Kobo Desktop. Questa applicazioni ti consente di leggere, gestire la tua Libreria di eBook e anche di acquistare nuovi titoli.

Scarica l'applicazione per PC o per Mac.

Android
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per Android.


iOS
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per iOS.


Android
Puoi leggere questo eBook su qualsiasi dispositivo Android con l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

iOS
Puoi leggere questo eBook sul tuo iPhone tramite l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

eReader Kobo
Puoi leggere gli eBook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici).
Gli eReader Kobo consentono di portare con te la tua intera Libreria e di leggere ovunque ti trovi.
APP18 - Bonus cultura da 500€


I Nostri Partner


Cardif
 
Dogalize
 
Dogalize
 

Top AXELOS LIMITED

Visualizza tutti i prodotti