Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod

Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod (versione in eBook)

di Mitchell, Shafik, Turland

 
Questo formato è la versione digitale in ebook.
Puoi leggere gli Ebook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici)

9,35

€ 10,67

Descrizione

Wykorzystaj najnowsze techniki programowania, dzi?ki którym osi?gniesz wy?szy poziom zaawansowania"?Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod" to ksi??ka przeznaczona dla programistów PHP, którzy znaj? ju? podstawy tego j?zyka i chc? rozwin?? swoje umiej?tno?ci, by tworzy? bardziej zaawansowane rozwi?zania. Znajdziesz w niej cenne rady, jak udoskonali? swoje aplikacje serwerowe, oraz wszystko, czego potrzeba do stosowania najefektywniejszych technik obiektowych, zabezpieczania kodu czy pisania programów idealnie spe?niaj?cych swoje zadania. W ka?dym rozdziale poznasz nowe sposoby wykonywania pewnych zada? oraz nowe teorie, le??ce u pod?o?a stosowanych przez Ciebie technik. Dzi?ki lekturze tej publikacji przemienisz si? ze sprawnego programisty w pewnego siebie in?yniera - stosuj?cego najlepsze praktyki programistyczne, pracuj?cego szybko i solidnie. Autorzy przedstawiaj? praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery! Je?li szukasz mo?liwo?ci scementowania ca?ej swojej wiedzy i chcesz zdoby? solidne podstawy, ta ksi??ka jest dla Ciebie.Dowiesz si? z niej, jak:tworzy? profesjonalne dynamiczne aplikacje w oparciu o obiektowe wzorce programowaniau?ywa? zaawansowanych narz?dzi do oceny wydajno?ci programów, aby zmaksymalizowa? ich mo?liwo?cistosowa? nowoczesne techniki testowania, pozwalaj?ce uzyska? niezawodny kodzabezpiecza? programy przed atakami zewn?trznymi przy u?yciu najskuteczniejszych techniku?ywa? funkcji dost?pnych w bibliotekach i interfejsach programistycznych j?zyka PHP…i wiele wi?cejPraktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery!

Acquista Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod in Epub: dopo aver letto l’ebook Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod di Mitchell, Shafik, Turland ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad acquistare il libro in fretta per poter dire la nostra ed eventualmente smentire quanto commentato da altri, contribuendo ad arricchire più possibile i commenti e dare sempre più spunti di confronto al pubblico online.

Recensioni

Nessuna Recensione presente. Vuoi essere il primo a inserirne una?
Recensioni con x Stelle
Trama
 
Stile scrittura
 
Aspetto estetico
 
Rapporto qualità / prezzo
 
Valutazione complessiva
 

Dettagli

Puoi leggere questo ebook con:

  • EREADER
  • TABLET
  • SMARTPHONE
  • DESKTOP

eReader Kobo
Puoi leggere gli eBook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici).
Gli eReader Kobo consentono di portare con te la tua intera Libreria e di leggere ovunque ti trovi.

Android
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per Android.


iOS
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per iOS.


Android
Puoi leggere questo eBook su qualsiasi dispositivo Android con l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

iOS
Puoi leggere questo eBook sul tuo iPhone tramite l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

App Kobo Desktop
Puoi leggere questo eBook sul tuo computer grazie alla nostra applicazione gratuita Kobo Desktop. Questa applicazioni ti consente di leggere, gestire la tua Libreria di eBook e anche di acquistare nuovi titoli.

Scarica l'applicazione per PC o per Mac.
APP18 - Bonus cultura da 500€


I Nostri Partner


Cardif
 
Dogalize
 
Dogalize
 

Top Mitchell

Visualizza tutti i prodotti