Raspberry Pi. Receptury

Raspberry Pi. Receptury (versione in eBook)

di Simon Monk

 
Questo formato è la versione digitale in ebook.
Puoi leggere gli Ebook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici)

10,29

€ 12,47

Descrizione

Wyobra? sobie komputer o rozmiarach niewiele wi?kszych od karty kredytowej, posiadaj?cy ca?kiem spor? moc obliczeniow?, pracuj?cy pod kontrol? systemu Linux i kosztuj?cy grosze. Tak, taki sprz?t istnieje naprawd?! Mowa o Raspberry Pi — urz?dzeniu zaprojektowanym z my?l? o nauce programowania dla dzieci, które sprawdzi?o si? w wielu zastosowaniach i odnios?o ogromny sukces na rynku komercyjnym jako serwer WWW, odtwarzacz filmów oraz platforma do budowy niezwyk?ych projektów elektronicznych. Brzmi intryguj?co?Otwórz t? ksi??k? i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie mo?liwo?ci Raspberry Pi. St?d dowiesz si? wszystkiego o budowie i mo?liwo?ciach tego urz?dzenia. Po lekturze kolejnych rozdzia?ów pod??czysz Pi do sieci — zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz z??cza GPIO. Ponadto poznasz podstawy j?zyka Python i zobaczysz, jak zastosowa? go w Pi. Po lekturze tej ksi??ki b?dziesz umia? samodzielnie sterowa? sprz?tem elektronicznym i silnikami oraz zbiera? dane z czujników ró?nego typu. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? dla ka?dego posiadacza tej niezwyk?ej platformy!    Dzi?ki tej ksi??ce: rozpoczniesz prac? z Raspberry Pi, pod??czysz Raspberry Pi do sieci, b?dziesz pracowa? w ?rodowisku opartym na systemie Linux, skorzystasz z gotowych aplikacji przeznaczonych dla Raspberry Pi, b?dziesz sterowa? prac? elektroniki pod??czonej do z??cza GPIO, poznasz zagadnienia dotycz?ce sterowania za pomoc? Raspberry Pi prac? ró?nych silników, rozpoczniesz prac? z prze??cznikami, blokami klawiszy i innymi cyfrowymi urz?dzeniami wej?ciowymi, wykonasz ró?ne pomiary za pomoc? czujników pod??czonych do Raspberry Pi, pod??czysz do Raspberry Pi ró?ne wy?wietlacze — mi?dzy innymi matryce diodowe, stworzysz dynamiczne projekty korzystaj?ce z mo?liwo?ci Arduino i Raspberry Pi. Twój przewodnik po platformie Raspberry Pi!

Acquista Raspberry Pi. Receptury in Epub: dopo aver letto l’ebook Raspberry Pi. Receptury di Simon Monk ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad acquistare il libro in fretta per poter dire la nostra ed eventualmente smentire quanto commentato da altri, contribuendo ad arricchire più possibile i commenti e dare sempre più spunti di confronto al pubblico online.

Recensioni

Nessuna Recensione presente. Vuoi essere il primo a inserirne una?
Recensioni con x Stelle
Trama
 
Stile scrittura
 
Aspetto estetico
 
Rapporto qualità / prezzo
 
Valutazione complessiva
 

Dettagli

Puoi leggere questo ebook con:

  • TABLET
  • SMARTPHONE
  • DESKTOP
  • EREADER

Android
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per Android.


iOS
Puoi leggere questo eBook tramite l'APP Kobo gratuita per iOS.


Android
Puoi leggere questo eBook su qualsiasi dispositivo Android con l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

iOS
Puoi leggere questo eBook sul tuo iPhone tramite l'applicazione gratuita
la Feltrinelli Kobo.

 

App Kobo Desktop
Puoi leggere questo eBook sul tuo computer grazie alla nostra applicazione gratuita Kobo Desktop. Questa applicazioni ti consente di leggere, gestire la tua Libreria di eBook e anche di acquistare nuovi titoli.

Scarica l'applicazione per PC o per Mac.

eReader Kobo
Puoi leggere gli eBook sul tuo eReader Kobo (o su altri dispositivi di lettura elettronici).
Gli eReader Kobo consentono di portare con te la tua intera Libreria e di leggere ovunque ti trovi.
APP18 - Bonus cultura da 500€


I Nostri Partner


Cardif
 
Dogalize
 
Dogalize
 

Su LaEFFE

25/03/2019 | 07:30

RACCONTI DALLE CITTÀ DI MARE

Taipei, Valparaiso, Roma, Philadelphia, Montevideo, Kuala Lumpur, Portland, Atene, Toronto, Nantes, Glasgow, Budapest e Dakar: su laeffe arriva la quinta entusiasmante stagione dei Racconti dalle città di mare.Alcune delle città più importanti al mondo sono state costruite vicino al mare, diventando luoghi simbolo: porti, città commerciali o mete turistiche.Nella nuova stagione, Sophie Fouron ci accompagna in un percorso in giro per il mondo alla scoperta della loro bellezza, della loro complessità e della loro vera anima.

Top Simon Monk

Visualizza tutti i prodotti